ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครผู้เข้าแข่งขันกีฬา E-Sports #ROV
ประกาศรับสมัครผู้เข้าแข่งขันกีฬา E-Sports #ROV
✅ จัดแข่งขันวันที่ 20 ตุลาคม 2565
      สถานที่จัดแข่งขัน ณ เวทีใหญ่ โดมโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

                      ผู้เข้าแข่งขันสีม่วง
                      ผู้เข้าแข่งขันสีชมพู
                      ผู้เข้าแข่งขันสีฟ้า
                      ผู้เข้าแข่งขันสีเขียว
 
                          ทีมละ 5 คน
                       
                      ประถมศึกษา 1 ทีม
                      มัธยมศึกษาตอนต้น 1 ทีม
                      มัธยมศึกษาตอนปลาย 1 ทีม

                      สามารถสมัครได้ที่ประธานสี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อ.จันทร์จรัส เฟื่องวิจารณ์ (ครูจอย) LINE ID : enjoy_168


โพสเมื่อ :    อ่าน 596 ครั้ง